פרטי ההצגה

בעיצומו של חג השבועות תש"א (1941), פרצו מהומות אכזריות ביהודי עיראק, במשך שלושה ימים ומאז נקרא האירוע - פרהוד (תרגום מילולי: ביזה/שוד/פרוגרום). אליהו סייג ובנותיו מחליטים כי זמנם בעיראק תם. לאחר תלאות רבות המשפחה עולה לישראל. 50 שנה לאחר מכן אנו נחשפים לחייהן של שלושת האחיות, בימי מלחמת המפרץ ב 1991. צוואתו של אליהו, אביהן, מהווה סלע מחלוקת בין האחיות. אירוע בעברן מעיב על היחסים ביניהן, סודות נחשפים ונגלים במהלך המחזה, לעינה של הנכדה של אליהו. עברה של המשפחה מימי הפרהוד בבגדד, עדיין משפיע על חייהן של האחיות למרות השנים שחלפו מאז. 

שחקנים:
אליהו – אורי גבריאל
ג'ולי – גילית יצחקי
מרים – שרון מלכי שמש
מזל – לירית מאש
דהוד – אלי מנשה
סיגל – נואית קדם

כל התאריכים

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים