פרטי ההצגה

משתתפים: דורון תבורי, מנשה נוי, מוראד חסן, רסאן אשקר
והילד יעקוב אשקר        

 

כל התאריכים

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים